quinta-feira, 17 de julho de 2014

ŠUO AMBROZIJUS, KATINĖLIS PURKIUS IR ANGELO KELIONĖ NAMO, Sigutė Ach

 

 Kaina: 8 Eurai + Pašto Išlaidos

Šios knygos veikėjai – šuo ir katinėlis – mėgsta stebėti debesis, moka girdėti tylą. Jų svečias Angelas juokiasi taip, kad pievoje ima skleistis gėlės. Ir pasidaro taip gera – tarsi visas pasaulis būtų vienas laimingas saulės zuikutis. Tai poetiška pasaka apie draugystę, apie buvimą kartu. Tai graži knyga apie pasaulio grožį. Lietuvoje ji buvo pripažinta gražiausia 2002 metų knyga vaikams. PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, M. Ramonienė, J. Pribušauskaitė

Kaina: 6 Eurai + Pašto išlaidos
Puikus vadovėlis, padedantis išsklaidyti abejones ir gerinti savo kalbos žinias.

4 ATMINTINĖS - PHOTOSHOP IR COREL DRAW


ATMINTINĖ: Adobe Photoshop CS2, Kazimieras Brundza
Išsamus programos įrankių ir naudojimosi taisyklių aprašymas. 

 ATMINTINĖ: Adobe Photoshop CS2:
Kaip atlikti pagrindines užduotis,
Kazimieras Brundza


ATMINTINĖ: Adobe Photoshop CS2,
Kaip kurti efektus,
Kazimieras Brundza


ATMINTINĖ:COREL DRAW X3
Išsamus programos įrankių ir naudojimosi taisyklių aprašymas. 

 Kaina 4 knygučių komplekto: 4 Eurai + pašto išlaidos
Kaina 1 knygutės: 2 Eurai + pašto išlaidos

MENO PAŽINIMAS: MOKYTOJAS - MOKINYS


Kaina už abi knygas: 27 Eurai + pašto išlaidos
Kaina už kiekvieną knygą atskirai: 17 Eurų + pašto išlaidos

Dviejų dalių 2002 metų leidinyje pateikiami du dailės istorijos pagrindų pažinimo būdai įvairaus amžiaus žmonėms. Pirmoji dalis, skirta I-VI klasių mokiniams, paremta dailės istorijos raida, antroji, skirta VII-XII klasių mokiniams, paremta pagrindinių dailės šakų plastinių savybių apžvalga. Abiejų dalių medžiaga suskirstyta į skyrius, kurių turinys ir ypatumai aptariami skyrių pradžioje.
Leidinys sumanytas kaip teminė skirtingų dėstytojų darbo metodų ir rezultatų apžvalga, iliustruojama dailės istorijos pavyzdžiais ir mokinių darbais iš mokyklos archyvo nenurodant autoriaus. Taigi pateikiamą medžiagą sudaro du tarpusavyje susiję lygiai - tekstinis bei vaizdinis.

Pirmojoje leidinio dalyje, skirtoje I-VI klasių moksleiviams, pristatoma dailės istorijos raida: priešistorinė, Senosios Europos, Rytų kraštų ir primityviųjų tautų dailė, didieji Vakarų Europos dailės stiliai, modernizmo epocha, paskatinusi laisvės vėjų dvelksmą, ribų tarp klasikinių dailės šakų išnykimą, t.y. susiliejimą į sintetinį erdvės ir judesio meną, su kurio pagrindais vaikai susipažįsta teatro studijoje.


Antrojoje knygos dalyje, skirtoje VII-XII klasių moksleiviams bei visiems, besidomintiems menu, pateikiama atskirų dailės šakų plastinių ypatymų apžvalga, dėmesys sutelkiamas į linijinio, plokštuminio, erdvinio, virtualaus dailės kūrinio raiškos pažinimą bei interpretaciją. Taip pat pristatomi dailės istorijos raidos fragmentai, derinant teorines žinias ir praktines užduotis.


ALBERT CAMIU: SAULĖ IR ŪKSMĖ, Roger Grenier


Kaina: 8 Eurai + siuntimo paštu mokestis
„Albert Camus: saulė ir ūksmė“ – originali, ne visiškai įprasta garsiojo prancūzų rašytojo, filosofo, Nobelio premijos laureato Albert'o Camus (Albero Kamiu, 1913–1960) intelektualinė biografija – ji nuo pat pradžių iki galo grindžiama maištaujančiojo egzistencialisto kūriniais. Trūksta tik romano „Pirmasis žmogus“ – jis liko nebaigtas ir pasirodė 1994 m., o knyga apie Camus buvo išleista 1987-aisiais.

Prancūzų rašytojas Roger Grenier (Rožė Grenjė, gim. 1919 m.) gerai pažinojo Camus: jie nuo 1944 m. iki 1947 m. kartu dirbo „Combat“ laikraštyje. Knygos autorius ne tik pasakoja Camus kūrybos istoriją, perteikia skaitytojų ir kritikų vertinimus, bet ir aprašo rašytojo, kaip žmogaus ir menininko, brendimo kelią. Knygos paantrašte „Saulė ir ūksmė“ autorius tarsi patvirtina, kad Camus kūrybą maitino ne vien jam priskiriamos absurdo ir maišto idėjos – rašytojas save laikė „saulės palikuoniu“, jo žodžiais tariant, „šviesos užlietas pasaulis išlieka pirmoji ir paskutinioji mūsų meilė“.

DEMONIŠKI DIEVO ĮVAIZDŽIAI, Karl Frielingsdorf


Kaina: 6 Eurai + siuntimo paštu mokestis
Knygoje pateikiami negatyvūs, demoniški Dievo įvaizdžiai, susidarę nustūmus į pasąmonę neigiamas vaikystės patirtis, žalojančias santykius su tėvais ir aplinka. Šie įvaizdžiai, sąmoningai nesuvokti, daro lemiamą įtaką žmogaus gyvenimui kaip esminės nuostatos, kelia baimes, klaidingus kaltės jausmus, "prievartinius impulsus". Dažniausi demoniški Dievo įvaizdžiai - teisėjas, buhalteris, mirties trokštantis, pasiekimų reikalaujantis. Šioje knygoje rasite, kaip tai perprasti, iš to išsivaduoti ir susidaryti teigiamą Dievo įvaizdį, - o kartu ir pakeisti gyvenimą.

PSICHOLOGIJA David G. Myers


Kaina: 17 Eurų + siuntimo paštu mokestis

Apie knygą


D. Myerso „Psichologija“ – knyga protui ir širdžiai, kur griežtas mokslas derinamas su plačiu požiūriu į žmogų. Autorius, atsižvelgdamas į skaitytojų reikmes ir interesus, aiškina psichologijos dėsnius ir procesus, padeda suprasti svarbius kasdienio gyvenimo įvykius, sudomina reiškiniais, kurie, atrodo, yra nuolatiniai ir įprasti. Mokslo žinias autorius perteikia gyvai ir paprastai. Knygoje gausu psichologijos sąsajų su kitomis sritimis: filosofija, istorija, literatūra, religija, sportu, politika, populiariąja kultūra. Skaitytojas verčiamas mąstyti, žaisti žodžiais, kartais nusijuokti. D. Myerso „Psichologija“ – daugybės leidimų užsienyje sulaukusi knyga, kurią autorius nuolat atnaujina ir papildo naujausia moksline informacija.